Author name: lealea

LAKOTE

Lakote so naša motivacija za zadovoljitev potreb. Berne opredeljuje v svoji teoriji motivacije tri temeljne lakote: lakoto po dražljaju, lakoto po strukturi in lakoto po prepoznavanju (Berne, 2011; Erskine, 1997; Stewart in Joines, 2015). Vse tri lakote so soodvisne, kar pomeni, da (ne)zadovoljitev ene lakote avtomatično vodi v (ne)zadovoljitev drugih dveh lakot.

LAKOTE Read More »

SKRIPTNI SISTEM

Skriptni sistem je »samoojačevalni, izkrivljeni sistem čustev, misli in dejanj, ki ga vzdržujejo skriptu zavezani posamezniki« (Steward in Joines, 2015, str. 265). Nastane na podlagi notranjih izkušenj posameznika, njegovega zaznavanja, domišljije in konceptualizacije, podkrepljene s posplošitvami, ki konstruirajo »resničnost« nas samih, drugih in kvalitete življenja.

SKRIPTNI SISTEM Read More »

TRANSAKCIJSKA ANALIZA

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in medosebnih odnosov ter sistematična psihoterapija za osebno rast in spreminjanje (Stewart in Joines, 2015). Njen utemeljitelj je Eric Berne (1910 – 1970), ki je sprva menil, da naj bi bila TA nekakšen dodatek k psihoanalizi, ki bi povečal učinek psihoanalitične obravnave.

TRANSAKCIJSKA ANALIZA Read More »

Scroll to Top
Call Now Button