Potek psihoterapije

srečanjA

Srečanja potekajo v živo na lokaciji Kranjska c. 4 v Radovljici, ali pa online (po dogovoru). Srečanja so kontinuirana tedensko. Skupaj določiva termin srečanj.

Dogovor

Do tretje ure terapije podpiševa delovni dogovor o psihoterapevtskem procesu. Dogovor je razdeljen na področja terapevtskega procesa, načelo zaupnosti, varovanje osebnih podatkov ipd. Primer dogovora bi bil: »da bova oba aktivno sodelovala v doseganju dogovorjenih terapevtskih ciljev, da bova oba redno prihajala na srečanja – Izjema je le bolezen ali druge urgentne okoliščine« ipd.

Proces terapije

Pri delu se zavezujem k načelu zaupnosti. Obstajajo pa tri izjeme:

Zaključek terapije

Terapija se zaključi, ko to predlaga klient in/ali terapevt. Najpogosteje se zaključi, ko klient doseže vse zastavljene cilje. Za strokovni zaključek terapije po navadi predlagam še tri ure terapije preden se posloviva. Tako kot za sam proces terapije je prav tako pomembno tudi za zaključek terapije, da se o poteku le-tega skupno dogovoriva.

Scroll to Top
Call Now Button