O psihoterapiji

Psihoterapija je zdravljenje s pogovorom. Terapija je proces. Je prostor, kjer se oseba počuti razumljeno in sprejeto.

Kaj je psihoterapija?

Namen je spremeniti klientova vedenja, mišljenja, čustva in/ali druge osebnostne značilnosti v smeri, ki jih klient želi. Je razreševanje psiholoških težav preko razgovora, v konkretnem odnosu psihoterapevt – klient.
Obstaja veliko različnih psihoterapevtskih pristopov. V zadnjih dveh desetletjih postaja vse bolj razširjeno in sprejeto integrativno gibanje, za katerega je značilno odprto raziskovanje in integracija različnih psihoterapevtskih pristopov (Žvelc, 2011).

Komu je psihoterapija namenjena?

Psihoterapija je namenjena vsem starostnim skupinam in na psihoterapijo lahko hodi ena oseba (individualna psihoterapija), par (partnerska psihoterapija), družina (družinska psihoterapija), lahko pa poteka tudi v skupini (skupinska psihoterapija).
V svoji psihoterapevtski praksi delam z mladostniki, odraslimi osebami in starostniki. Izvajam individualno psihoterapijo in skupinsko psihoterapijo.

Klienti v psihoterapiji razrešujejo različne težave:

Vzroki za obisk psihoterapije so zelo različni. Lahko pride do večje prelomnice v našem življenju, ki nam predstavlja stresno obdobje (npr. ločitev, rojstvo otroka, potovanje, menjava službe, upokojitev ipd.) ali pa travmatični dogodki.

Kaj so koristi psihoterapije?

Kaj je transakcijska analiza?

Transakcijska analiza (TA) je samostojna psihoterapevtska smer in je teorija osebnosti in medosebnih odnosov ter sistematična psihoterapija za osebno rast in spreminjanje (Stewart in Joines, 2015). Njen utemeljitelj je Eric Berne (1910 – 1970). Njeni osnovni koncepti so referenčni okvir, model egostanj, transakcije, življenjski skript, reketi in igre (Milivojević, 2011). Njena uporabnost je široka. Na področju teorije je razvidna kot teorija osebnosti, saj preko modela egostanj orisuje psihološke strukture človeka in pripomore k razumevanju našega delovanja. TA je tudi osnova za teorijo komunikacije, saj preučuje transakcije in jo je s tega vidika mogoče uporabiti tako v osebnem kot tudi v poslovnem življenju. Preko koncepta življenjskega skripta, ki ga gradimo že v samem otroštvu in pomembno vpliva na naše sedanje življenje, TA tako ponuja tudi teorijo otrokovega razvoja. Ker je skript tako močan, da v njem včasih vztrajamo tudi takrat, ko trpimo in nas vodi v totalen neuspeh, preko TA govorimo tudi o teoriji psihopatologije. Na področju psihoterapije je TA uporabna za zdravljenje tako vsakdanjih življenjskih stisk kot tudi hudih psiholoških patologij. Uporablja se za individualno psihoterapijo, partnersko psihoterapijo, družinsko ali skupinsko psihoterapijo. Uporabna je tudi na področju vzgoje in izobraževanja, v svetovanju, v menedžmentu in treningu komunikacij ter v analizi organizacij. Praktično je uporabna na vseh področjih, ki od nas zahteva razumevanje človekovega delovanja, medosebnih odnosov in komuniciranja.

Osnovna filozofija transakcijske analize (TA) je:

Potek psihoterapije

Uvodno srečanje

Prva ura je namenjena spoznavanju. Ura je razdelana tako, da se vam najprej predstavim, kdo sem, kaj počnem in predstavim svoj način dela. Nato z vami opravim uvodni intervju, kjer vas povprašam o vaših odnosih, osebni zgodovini, družinski zgodovini in o težavah, na katerih bi radi delali na terapiji. Pogovoriva se, v kolikor se pojavijo dodatna vprašanja, pomisleki in/ali dileme v zvezi s psihoterapijo.
V življenju je popolnoma naravno, da se ne ujamemo z vsemi ljudmi tega sveta. Vsi smo različni in drugačni, vsi smo unikatni in enostavno se z nekom bolje ujamemo, spet z drugim mogoče malo manj. Zato je ta ura namenjena predvsem temu, da ugotoviva, ali se ujameva v odnosu terapevt-klient in lahko nadaljujeva z delom naprej. Sama pa si vzamem čas, da premislim, ali sem dovolj usposobljena za delo z vami. V kolikor ugotovim, da določena specifika presega moje zmogljivosti, vas v tem primeru usmerim na drugega usposobljenega strokovnjaka.

Dogovor

Do pete ure terapije podpiševa delovni dogovor o psihoterapevtskem procesu. Dogovor je razdeljen na področja terapevtskega procesa, načelo zaupnosti, varovanje osebnih podatkov ipd. Primer dogovora bi bil: »da bova oba aktivno sodelovala v doseganju dogovorjenih terapevtskih ciljev, da bova oba redno prihajala na srečanja – Izjema je le bolezen ali druge urgentne okoliščine« ipd.

Proces terapije

Pri delu se zavezujem k načelu zaupnosti. Obstajajo pa tri izjeme:

Zaključek terapije

Terapija se zaključi, ko to predlaga klient in/ali terapevt. Najpogosteje se zaključi, ko klient doseže vse zastavljene cilje. Za strokovni zaključek terapije po navadi predlagam še tri ure terapije preden se posloviva. Tako kot za sam proces terapije je prav tako pomembno tudi za zaključek terapije, da se o poteku le-tega skupno dogovoriva.

Scroll to Top
Call Now Button