Splošni pogoji poslovanja

NINA DOLINAR (v nadaljevanju ponudnik), na spletnem mestu www.ninadolinar.si objavlja Splošne pogoje poslovanja (v nadaljevanju Splošni pogoji). Splošni pogoji urejajo upravljanje spletnega mesta, druge postopke in pogoje.
Splošni pogoji so uporabniku spletnega mesta www.ninadolinar.si prosto dostopni. Uporabnik z vstopom na spletno mesto potrjuje, da je seznanjen in soglaša s Splošnimi pogoji ter jih v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema.
Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletnem mestu www.ninadolinar.si/splosni-pogoji. Ponudnik si pridržuje pravico, da jih brez obvestila kadarkoli dopolni in/ali spremeni.


UPRAVLJANJE SPLETNEGA MESTA
Upravljavec spletnega mesta
Spletno mesto www.ninadolinar.si upravljata Nina Dolinar in Junikorn United, d. o. o. (v nadaljevanju upravljavec).
Upravljavec ni zavezan posodabljati vsebin spletnega mesta, kljub temu pa jih lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila dopolni in/ali spremeni.
Odgovornost upravljavca spletnega mesta
Upravljavec odgovarja za vsebino in delovanje spletnega mesta, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere nima vpliva. Upravljavec se po svojih najboljših močeh trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake, da bi uporabnikom omogočil nemoteno uporabo spletnega mesta.
Izključitev odgovornosti upravljavca spletnega mesta
Upravljavec ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo na strani uporabnika v naslednjih primerih:
nepravilna uporaba spletnega mesta,
neupoštevanje Splošnih pogojev,
tipkovne, slovnične ali tipografske napake,
občasno moteno delovanje oz. nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica rednega vzdrževalnega dela ali česa podobnega,
neustrezna, nepravilna in netočna vsebina (vsebine na spletnem mestu so zgolj informativne narave),
nepravilna interpretacija objavljene vsebine, podatkov in informacij na spletnem mestu,
vzpostavljanje povezav do drugih spletnih strani (uporabnik povezave do drugih spletnih strani vzpostavlja na lastno odgovornost).


Avtorske in intelektualne pravice
Spletno mesto www.ninadolinar.si je avtorska in intelektualna lastnina upravljavca. Vse objavljene vsebine, podatki, informacije, gradiva, izdelki in ostalo so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabnik jih ne sme spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati ter jih uporabljati za komercialne in javne namene.
Uporabnik lahko vsebine in gradiva uporablja le za osebne namene, pri čemer mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in jih ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja upravljavca.
Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu www.ninadolinar.si, so last upravljavca ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja upravljavca oz. lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih in intelektualnih pravic ter predpisov o varstvu osebnih podatkov.
Blagovne znamke, logotipi in zaščitni znaki, ki so prikazani na spletnem mestu www.ninadolinar.si, so last upravljavca oz. drugih oseb. Uporabnik jih brez pisnega dovoljenja upravljavca oz. lastnika ne sme uporabljati.
Uporabnik lahko vlogo z obrazložitvijo namena uporabe blagovnih znamk, logotipov, zaščitnih znakov ipd. pošlje na e-naslov info@ninadolinar.si.

 

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

NINA DOLINAR (v nadaljevanju ponudnik) zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in spoštuje pravico do zasebnosti uporabnika spletnega mesta www.ninadolinar.si.
Ponudnik se zavezuje, da bo z osebnimi podatki ravnal v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Prav tako jih bo skrbno hranil in uporabljal samo za namene, za katere so bili podatki zbrani, ter jih brez privolitve uporabnika, na katerega se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.
Ponudnik zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega obrazca. Osebna privolitev uporabnika spletnega mesta www.ninadolinar.si je njegova prostovoljna izjava, da lahko ponudnik njegove osebne podatke hrani za potrebe spremljanja in vodenja statistike obiskov na spletnem mestu, naročanja storitev ter obveščanja o zanimivih novicah, tematikah, aktualnih seminarjih, delavnicah in predavanjih ter ponudbah.
Upravljavec lahko zbira in obdeluje naslednje vaše osebne podatke:
– kontaktne podatke in podatke o naših klientih (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska in mobilna številka)
– podatke o uporabnikih spletnih strani upravljavca (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletnih strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.);
– podatke o vnosih v spletne obrazce (npr. poslano povpraševanje, prijave na prejemanje naših novic, naročanje na terapevtske obravnave, delavnice in druge dogodke);
– druge podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete na katerega od kontaktnih naslovov na naši spletni strani oziroma ki jih obdelujemo zaradi našega poslovnega oziroma pogodbenega razmerja z vami.
Vaše osebne podatke zbiramo le, če nam vi to omogočite oziroma v to privolite. Vse osebne podatke, ki nam jih posredujete kot uporabniki ali naročniki naših storitev bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, bomo predhodno kontaktirali z vami in zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev.
Posameznik s posredovanjem podatkov daje soglasje za njihovo obdelavo in hkrati potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov.
Ponudnik lahko osebne podatke uporabnikov hrani in obdeluje do pisnega preklica uporabnika. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva od ponudnika, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene obveščanja in neposrednega trženja. Ponudnik je na pisno zahtevo uporabnika dolžan nemudoma izbrisati njegove osebne podatke.
Obdelava osebnih podatkov naših klientov
S prijavo na e-novice, poslanim povpraševanjem, prenosom e-priročnika ali prijavo na delavnico ali predavanje omogočite upravljalcu, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Podatke oz. informacije, ki nam jih posredujete v okviru obravnave, nadzorujete vi. Te podatke bo ponudnik obdeloval zgolj za potrebe izvajanja terapevtske obravnave. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami. Če nam v postopku izvajanja terapevtske obravnave posameznih podatkov ne želite razkriti, si ponudnik pridružuje pravico, da v tem primeru zavrne nadaljnje sodelovanje z vami in prekine s terapijo.
Terapevtske obravnave izvajamo osebno v naših prostorih, v katerih lahko posameznikom zagotovimo najvišjo stopnjo zaupnosti in varstva njihovih osebnih podatkov. Potekajo pa tudi preko interneta, zooma. Ker se zavedamo, da nam med terapevtsko obravnavo posredujete številne osebne podatke, ki pogosto spadajo tudi med osebne podatke posebne vrste, jih varujemo z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, zlasti s šifriranjem vseh tovrstnih podatkov.
Če se vaši osebni podatki (npr. poštna številka, elektronski naslov, naslov, telefonska številka idr.) spremenijo, vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na elektronski naslov: info@ninadolinar.si.

Na osnovi klientove izrecne pisne privolitve lahko njegove osebne podatke, ki nam jih je zaupal v okviru terapevtske obravnave, uporabljamo tudi za potrebe strokovnega posveta z drugimi terapevti in zdravstvenimi delavci ter za potrebe konzultacij, konzilija, supervizije in intervizije. Podatki, ki bodo obravnavani v te namene, bodo predhodno anonimizirani, tako da se jih ne bo več dalo pripisati določljivemu posamezniku.
Ker bodo podatki pred nadaljnjo obdelavo v zgoraj naštete namene anonimizirani, jih lahko ponudnik nadalje uporablja tudi brez posameznikove izrecne pisne privolitve.
Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov, zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Shranjevanje podatkov
Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:
– dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;
– vaši kontaktni podatki za potrebe neposrednega trženja se obdelujejo do preklica;
– podatki o klientih se obdelujejo ves čas trajanja terapevtske obravnave in se hranijo še 5 (pet) let po koncu obravnave;
Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem času je obdelava podatkov omejena. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.


Resničnost in točnost osebnih podatkov
Uporabnik spletnega mesta www.ninadolinar.si v celoti jamči, da so posredovani osebni podatki resnični in točni. Vnos neresničnih podatkov ali podatkov druge osebe je prepovedan.
Prijava/Odjava na e-novice
Uporabnik lahko izpolni in pošlje spletni obrazec, s katerim se prijavi na e-novice. Prijavitelj s tem jamči, da je vpisani e-naslov resničen in točen. Prijavitelj se s prijavo na e-novice strinja s politiko varovanja osebnih podatkov in podaja soglasje, da ponudnik do preklica hrani in obdeluje njegove osebne podatke ter jih uporabi za obveščanje o zanimivih in aktualnih novicah, tematikah in ponudbah.
Prijavitelj lahko prekliče soglasje za prejemanje e-novic oz. se odjavi od njih tako, da pošlje sporočilo na e-naslov info@ninadolinar.si. Prijavitelj lahko od ponudnika kadarkoli zahteva izbris njegovega e-naslova iz baze prejemnikov e-novic. Prijavitelj lahko izbris iz baze prejemnikov e-novic opravi tudi sam s pomočjo prijavnega/odjavnega spletnega obrazca ali s potrditvijo možnosti odjave v prejetih e-novicah.


POLITIKA PIŠKOTKOV
Nina Dolinar (v nadaljevanju ponudnik) na spletnem mestu www.ninadolinar.si uporablja piškotke, v katerih shranjuje informacije o tem, katere strani uporabnik obišče in spremeni vsebino spletne strani glede na vrsto brskalnika ali glede na druge informacije, ki jih pošlje uporabnik prek brskalnika.
Ponudnik s pomočjo piškotkov izboljšuje uporabnikovo izkušnjo pri uporabi spletnega mesta, spremlja statistiko obiska in omogoča uporabo vtičnikov družbenih medijev.
Uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotkov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega mesta, za katere se zahteva registracija, brez omogočenih piškotkov, ni možna.
Z uporabo spletnega mesta www.ninadolinar.si se šteje, da se uporabnik strinja z uporabo piškotkov.

 

Posodobljeno: december 2021

Scroll to Top
Call Now Button